Kierunek Studiów

Automatyka i Robotyka

Automatyka
i Robotyka

Politechnika Łódzka

O kierunku

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka wprowadza w tajniki budowy i funkcjonowania robotów oraz wykorzystania ich we wszystkich dziedzinach życia.

Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczny i odbywają się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz na macierzytym.

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka to:

interdyscyplinarne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,

rozwijanie twórczego podejścia do konstruowania urządzeń,

indywidualizacja kształcenia,

programowanie robotów i systemów automatyki opartych na produktach światowych liderów automatyki i robotyki ABB, Motoman, Mitsubishi, Siemens,

umiejętności projektowania i programowania w systemach CAD/CAM,

studia kończące się indywidualną pracą dyplomową z zakresu konstrukcji i sterowania robotów, często na zlecenie z przemysłu.

Edukacja

Nowe, interdyscyplinarne oblicze kierunku oparte trzech działach wiedzy, w ramach których Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, na poniżej wymienionych przedmiotach*

(*) wybrane przedmioty planowane od nowego roku akademickiego 2019/2020

Projektowanie
i konstrukcja

Podstawy robotyki
Grafika inżynierska
Teoria mechanizmów i maszyn
Tworzenie systemów robotycznych
Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Zaawansowane metody projektowania
Normy maszynowe, BHP i dokumentacja CE
Konstrukcja i cykl życia robotów i manipulatorów
Szybkie prototypowanie, druk 3D i inżynieria odwrotna
Konstrukcja i konfigurowanie zrobotyzowanych systemów produkcyjnych

Sterowanie
i programowanie

Sterowanie robotów
Automatyka i sterowanie
Napęd i sterowanie elektryczne
Programowanie robotów Off-line
Programowanie mikro-kontrolerów
Programowalne sterowniki logiczne
Programowanie robotów przemysłowych
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Laboratorium podstaw robotyki (Matlab/Robotics Toolbox)

Pomiary
i układy
elektroniczne

Mikroautomatyka
Podstawy elektroniki
Obwody elektryczne
Pomiary przemysłowe
Układy logiczne i cyfrowe
Czujniki i karty pomiarowe
Sygnały i systemy dynamiczne
Pomiary i kontrola w LabVIEW
Systemy nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych

Praktyka

Projekt kompetencyjny
Praktyka inżynierska 6 tygodnie

Projekty

Projekty edukacyjne dla Studentów współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Studiujesz? Praktykuj! – Program staży Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Podniesie kompetencji odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej poprzez realizację staży w zakresie automatyzacji oraz stosowania innowacyjnych procesów produkcyjnych i technologicznych.

Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze transportu

Podniesie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, językowych i zawodowych studentów Politechniki Łódzkiej 2 ostatnich semestrów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: automatyka i robotyka (WM i WEEIA), mechanika i budowa maszyn (WM) oraz mechatronika (WEEIA) w obszarze transportu.

Absolwent

Absolwent, który ukończy pierwszy stopień studiów na kierunku Automatyka i robotyka może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu jako inżynier na stanowiskach takich jak automatyk, robotyk, projektant czy konstruktor, technolog.
Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na założenie prywatnych firm produkcyjnych lub/i usługowych.

W okresie 2015-2018, kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym, ukończyło 78 Absolwentów na I stopniu studiów.

O Nas

Na kierunku Automatyka i Robotyka kształci młoda i dynamiczna kadra naukowa składająca się z 5 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 21 doktorów.
Są to ludzie z pasją, specjalizujący się w dziedzinach automatyki i robotyki, szczególnie robotyki medycznej oraz mobilnej.
Zespół Pracowników zaangażowany jest w innowacyjne projekty naukowe, podnoszące poziom kompetencji Wykładowców.
Kadra dydaktyczna stale doskonali metody nauczania, co bezpośrednio przekłada się na wsparcie dla Studentów w trakcie całego okresu studiów.
copyright © 2024 ioitbm | powered by wp